E- Poster

Okul için göndereceğiniz olgularınız 30 Haziran 2018 günü saat:17.00-18.00 Atölye Çalışmaları, İnteraktif  Olgu Tartışmaları oturumunda tartışılacaktır.

Olgularınızı sekreteryaya e-posta ile iletmenizi rica ederiz : nororadyolojiokulu@flaptour.com.tr