Kongreye Davet

Nöroradyolojik tanı ve tedavi yöntemleri nörobilimsel araştırmalarda olduğu kadar nöroloji pratiğinde de büyük bir öneme sahiptir. Görüntüleme teknolojilerinin de ilerlemesiyle bu yöntemler, demiyelinizan hastalıklar ve serebrovasküler olaylar başta olmak üzere nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan 7.Nöroradyoloji Okulu, nöroloji araştırma görevlileri ve uzmanlarının manyetik rezonans görüntüleme başta olmak üzere nöroradyolojik yöntemlerin değerlendirilmesinde yetkinliğini artırmayı, kliniğe ilişkin deneyimleri ve Nöroradyoloji alanında güncel bilgileri paylaşmayı hedeflemektedir.

Koordinatör
Prof. Dr. Rana Karabudak


Kongre Sunumları

 

Açılış
Rana Karabudak

 

 

Temel Nöroradyoloji Değerlendirme ve Okuma Teknikleri Beyin ve Spinal kord’da MRI ve MR Anjio              
Beyin ve Spinal Kordda MRG
Mehmet Yörübulut,
SSS Vasküler Anatomisi ve Görüntüleme
İbrahim Öztoprak

 

 

Nörolojik Bakış Açısıyla Demyelinizan Hastalıklar
Rana Karabudak

 

 

RIS’den MS’e Nöroradyolojik Yolculuk
A. Nur Yüceyar

 

 

 

 

 

Diğer Demyelinizan Hastalıklar Vakalarla Nöroradyolojik Ayrıcı Tanı            
Mehmet Yörübulut, Hüsnü Efendi

 

 

“Inflammatory/Demyelinating Disorders in Children, Clinical Approach”         
Silvia Tenembaum

 

 

 

 

 

Olgularla Spinal Kordun İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıkları ve Ayırıcı Tanısı
Spinal Kordun Demyelinizan İnflamatuar Hastalıklarında Radyoloji
Mehmet Yörübulut,
Spinal Kord İnflamatuar Hastalıklarında MRI
Sibel Canbaz Kabay

 

 

MS’de Radyolojik Progresyon Belirteçleri               
Hüsnü Efendi

 

 

MS'te Tedavi ve Tedavi Komplikasyon İzleminde MR
Cavit Boz

 

 

Serebrovasküler Hastalıklar ve Vaskülitlere Ayırıcı Tanı Açısından Nöroradyolojik Yaklaşım               
İbrahim Öztoprak

 

 

 

 

 

Atölye Çalışması İnteraktif Olgu Tartışmaları
İbrahim Öztoprak, Alev Leventoğlu , Nur Yüceyar, Aslı Tuncer, Sibel Canbaz Kabay, Ufuk Ergün, Belgin Koçer, Münire Kılıç, Tahir Yoldaş, Nisa Ünlü