Kongreye Davet

Nöroradyolojik tanı ve tedavi yöntemleri nörobilimsel araştırmalarda olduğu kadar nöroloji pratiğinde de büyük bir öneme sahiptir. Görüntüleme teknolojilerinin de ilerlemesiyle bu yöntemler, demiyelinizan hastalıklar ve serebrovasküler olaylar başta olmak üzere nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan 8.Nöroradyoloji Okulu, nöroloji araştırma görevlileri ve uzmanlarının manyetik rezonans görüntüleme başta olmak üzere nöroradyolojik yöntemlerin değerlendirilmesinde yetkinliğini artırmayı, kliniğe ilişkin deneyimleri ve Nöroradyoloji alanında güncel bilgileri paylaşmayı hedeflemektedir.

Koordinatör
Prof. Dr. Rana Karabudak