Bilimsel Program

30 Haziran 2018, MOVENPICK OTEL / ANKARA

09:00-09:15 Açılış    
Rana Karabudak
09:15-11:00 Oturum Başkanı: Hüsnü Efendi, Şeref Demirkaya
09:15-10:00 Temel Nöroradyoloji Değerlendirme ve Okuma Teknikleri
Beyin ve Spinal kord’da MRI ve MR Anjio              
Mehmet Yörübulut, İbrahim Öztoprak
Soru ve Tartışma 
10:00-10:30 Nörolojik Bakış Açısıyla Demyelinizan Hastalıklar
Rana Karabudak 
Soru ve Tartışma
10:30-11:00 RIS’den MS’e Nöroradyolojik Yolculuk
A. Nur Yüceyar
11:00-11:30   Kahve Arası 
11:30-12:10 Oturum Başkanı: Ömer Faruk Turan, Murat Terzi
11:30-12:10 Diğer Demyelinizan Hastalıklar Vakalarla Nöroradyolojik Ayrıcı Tanı           
Mehmet Yörübulut, Hüsnü Efendi            
Soru ve Tartışma
12:10-13:00 Oturum Başkanı: Banu Anlar, Kıvılcım Gücüyener                           
“Inflammatory/Demyelinating Disorders in Children, Clinical Approach”        
Silvia Tenembaum          
Soru ve Tartışma
13:00-14:30 Öğle Yemeği
14:30-15:00 Oturum Başkanları: Belgin Koçer, Aslı Tuncer
Olgularla Spinal Kordun İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıkları ve Ayırıcı Tanısı
Mehmet Yörübulut, Sibel Canbaz Kabay
15:00-16:30 Oturum Başkanı: Ömer Faruk Turan, Canan Yücesan
15:00-15:30 MS’de Radyolojik Progresyon Belirteçleri              
Hüsnü Efendi
15:30-16:00 MS'te Tedavi ve Tedavi Komplikasyon İzleminde MR
Cavit Boz
Soru ve Tartışma
16:00-16:30 Oturum Başkanı:  Ufuk Can, Mehmet Yörübulut
16:00-16:30 Serebrovasküler Hastalıklar ve Vaskülitlere Ayırıcı Tanı Açısından Nöroradyolojik Yaklaşım              
İbrahim Öztoprak            
Soru ve Tartışma
16:30-17:00 Kahve Arası 
17:00-18:00 Atölye Çalışması
İnteraktif Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanları; İbrahim Öztoprak, Alev Leventoğlu , Nur Yüceyar, Aslı Tuncer, Sibel Canbaz Kabay, Ufuk Ergün, Belgin Koçer, Münire Kılıç, Tahir Yoldaş, Nisa Ünlü
18:00-18:15         Değerlendirme ve Kapanış