Ana Konular
  • Temel Nöroradyoloji Değerlendirme ve Okuma Teknikleri; MRI, MR Anjio
  • Nörolojik Bakış Açısıyla Demyelinizan Hastalıklar
  • Diğer Demyelinizan Hastalıklar Vakalarla Nöroradyolojik Ayrıcı Tanı
  • “A clinical approach to leukodistrophies and differential dx”
  • Gri Cevher Patolojisi-Kortikal Plaklar MR
  • MS'te Tedavide MR'ı Nasıl Kullanıyoruz?
  • Ana Hatları ile Serebro - Vasküler Hastalıklara Nöroradyolojik Yaklaşım
  • Vakalarla Santral Sinir Sistemi Vaskülitlerine Yaklaşım
  • Nöroradyolojide İlginç Vaka Sunumları